Exkurzně-adaptační pobyt

Ve dnech 14. – 18. září vyrazili žáci šestých tříd na exkurzně-adaptační pobyt do obce Budislav. Program byl zaměřen na stmelení kolektivu, seznámení s novými třídními učiteli a na terénní přírodovědnou a zeměpisnou výuku.
Úterní dopoledne bylo vyhrazeno hrám na poznávání a rozvoj spolupráce v nově vzniklých třídních kolektivech. Odpoledne si žáci vyzkoušeli týmovou práci při získávání informací během procházky v Budislavi a v podvečer si vyrobili pasti na chytání hmyzu, které zakopali na několika rozdílných stanovištích. Večerní program ve třídách měl za cíl umožnit žákům lépe se navzájem poznat a naučit se pokládat otevřené otázky. Celý článek

Exkurze pátých ročníků

Ve čtvrtek 14. listopadu se všichni žáci pátého ročníku společně vydali na exkurzi do Brna. Nejprve jsme u Planetária prozkoumali vše, co se dalo, a poté jsme zhlédli skvělý pořad Země v pohybu. Dozvěděli jsme se základy toho, jak precizně funguje naše planeta – že je to vlastně takový velký důmyslný stroj poháněný Sluncem, a co je pro to, aby byl udržován v chodu, třeba. Celý článek

Miniolympiáda z přírodovědy

Vybraní žáci naší školy z pátého ročníku se dne 5. 11. 2019 zúčastnili Miniolympiády z přírodovědy na Gymnáziu v Moravské Třebové. Soutěž byla zaměřena na vědomosti z učiva přírodovědy a poznatky z denního života. Pro žáky byl navíc připraven zábavný program v učebně chemie, fyziky a biologie. Výsledky soutěže byly skvělé. Celý článek

Tábor Vojna u Příbrami

Žáci, kteří projevili zájem, měli dnes možnost navštívit tábor Vojna u Příbrami.
Jedná se o autentický vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce sloužil v období 1949-1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu. Celý článek

Mineralogická burza Tišnov

Žáci devátých tříd měli letos poprvé možnost navštívit mineralogickou burzu v Tišnově. Jedná se o jednu z největších burz v ČR, která se pořádá již více než 40 let.
Minerály byly na výstavě prezentovány jak ve své surové podobě, tak i v podobě krásných šperků a různých výrobků. K vidění toho bylo opravdu hodně – celá záplava minerálů, šperků a kamenů všech barev, velikostí a tvarů, kterým se nedalo odolat. Většina z účastníků naší výpravy si proto nějaký ten minerál nebo šperk zakoupila a odvezla domů na památku. Celý článek