Slavnostní šerpování prvňáčků

Pro prvňáčky bylo pondělí 4. 9. 2017 velkým dnem plným očekávání, těšení se a radosti. Poprvé totiž vstoupili do budovy školy jako naši žáci.

Děti všech tří prvních tříd a jejich rodiče se sešli se svými učitelkami v prostorách školní jídelny, kde bylo pro ně připraveno slavnostní přivítání. Po úvodním projevu paní ředitelky, která představila třídní učitelky a další pedagogické pracovníky, následovalo vystoupení nastávajících druháčků. Poté již došlo k slavnostnímu šerpování, kdy malým žáčkům pomyslnou štafetu předávali žáci devátých tříd, kteří se s námi budou v letošním školním roce loučit. Od paní učitelky obdrželi pamětní list a byli vyfotografováni. Po skončení se již děti přesunuly do svých tříd, kde se s nimi paní učitelky více seznámily.

Přejeme všem novým žáčkům nejen hodně štěstí, úspěchů a dobrých známek, ale také hodně kamarádů. Ať se jim ve škole líbí!