Ekologická výchova ve 2.C

S dětmi ze třídy II. C jsme navštívili divadelní představení O Balynce, zaměřené na problematiku třídění odpadu a na to, aby lidé nebyli lhostejní k ochraně přírody.


Balynka, zatoulané pohádkové štěně, zabloudí do Květinové ulice, kde bydlí parta veselých kamarádů. Ti společně s Balynkou objeví zapomenutou zahradu, ve které čaruje kocour Robert. Vše by bylo pohádkově krásné, kdyby se kouzla nepřestala dařit, protože v zahradě se znovu a znovu objevuje nepořádek. Balynka se však stane detektivem a záhadu s odpadky vyřeší.
Druhý den jsme s dětmi vyrazili do okolí školy, kde jsme sbírali odpadky a vyzkoušeli si, jak je roztřídit. Děti pracovaly ve skupinách a třídily nasbíraný odpad do připravených pytlů na směsný odpad, papíry, plasty a sklo.
V okolí školy jsme našli velké množství plastových odpadků, na sportovním areálu bylo také hodně použitého skla.
Všichni bychom si přáli, aby lidé více dbali na pořádek a veškeré použité obaly vyhazovali tam, kam patří.
Děkujeme. S pozdravem II. C.