Vodárenský les

Dne 13. 10. besedovali žáci III. A s lesníkem ve Vodárenském lese, kde se dozvěděli informace o ekosystému les. Zjistili, co je lesní společenstvo či populace, zopakovali si lesní patra s jejich rostlinami a živočichy a poznali lesní parazity a škůdce. Dále se zabývali otázkou, jaký je význam lesa, a připomenuli si, jak se mají v lese správně chovat. Po skončení besedy předali kaštany, které nasbírali pro lesní zvěř.