Železnicí údolím Svitavy

Hned druhý školní den jsme s třídou III. C navštívili výstavu k 170. výročí železnice Brno – Česká Třebová.
Děti se pod vedením zkušené lektorky, paní Jitky Olšanové, podrobně seznámily s historií železnice.
K vidění byly modely vláčků a kolejiště vyrobená místními železničními modeláři.
Největší zájem vzbudilo velké kolejiště pana Milana Meisla ze Svitav, který byl během naší návštěvy přítomen a spustil nám modely vláčků. Děti se ho mohly ptát na všechno, co je zajímalo.
Výstava se nám moc líbila a děkujeme všem, kteří se na její přípravě podíleli.
Akce našeho svitavského muzea jsou prostě výborné!