Naše škola jde vstříc moderním technologiím

V prosinci jsme uskutečnili přestavbu jedné ze dvou počítačových učeben, která zjednoduší její správu a povede k zefektivnění výuky. Učebna využívá moderní řešení zobrazovacích jednotek a centrálního serveru a žáci ji budou moci začít plně využívat, jakmile se vrátí zpět do školy, nejen v hodinách informatiky.