Obvodní kolo ve vybíjené

Žáci 4. a 5. ročníku se dne 16. 4. 2015 zúčastnili obvodního kola ve vybíjené. Chlapecké družstvo i družstvo dívek si ve svých skupinách vybojovaly skvělé první místo. Oba týmy postupují do okresního kola, které se uskuteční v Litomyšli.