Výjezd členů školního parlamentu

Ve dnech 11. a 12. června proběhl výjezd členů školního parlamentu ZŠ Svitavy, Felberova 2 do Květné. Dopoledne před odjezdem absolvovali „parlamenťáci“ hry v budově školy a po vydatném obědě se spolu s paními učitelkami M. Dvořákovou a V. Laštovicovou přesunuli do Květné, kde se ubytovali v budově Květné zahrady.

Ten den odpoledne bojovali jako lvi v softballovém zápase a spolu s dohledem si šli zaběhat a projít se po vesnici. V podvečer absolvovali ještě několik zábavných her v komunitní místnosti Květné zahrady a poté si společnými silami připravili zdravý salát. V závěru večera opékali buřtíky na ohni. Páteční ráno bylo opět sportovně laděné. Nejdříve se však všichni posilnili míchanými vajíčky. Poté hrála část parlamentu vybíjenou pod vedením paní učitelky Dvořákové a ostatní vyrazili běhat s paní učitelkou Laštovicovou. Po ranním programu následoval úklid a návrat zpět do Svitav. Na svitavském náměstí dostali „parlamenťáci“ úkol, a to najít ve skupinách tajné místo pomocí GPS a nápovědy. To se společnými silami podařilo, a tak nastal čas rozejít se domů. Věříme, že si zúčastnění pobyt užili a že si jej v podobném duchu příští školní rok zase zopakujeme.