Přivítání prvňáčků

Dne 1. 9. 2015 v 8:00 se všichni budoucí prvňáčci a jejich rodiče, ale i všichni ostatní, kteří je v tento významný den doprovázeli, sešli v prostorách školní jídelny. Hosty přivítala ředitelka školy Mgr. Jana Pazderová a vedoucí učitelka pro první stupeň Mgr. Hana Vaisová. Poté převzala slovo Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje, která přijela prvňáčky pozdravit. Také ona jim popřála hodně štěstí nejen ve školním roce a předala jim a jejich třídním učitelkám drobné dárečky.

Následoval krátký kulturní program, který si pro děti připravili jejich starší spolužáci z II. A. Poté se už všichni prvňáčci rozešli se svými novými paními učitelkami do tříd, kde je čekaly další dárečky a kde se navzájem seznámili. Nakonec se podívali také do školní družiny.

Všem našim novým žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby je výuka bavila a aby domů nosili samé jedničky a také aby si mezi spolužáky našli hodně kamarádů, s kterými si budou rozumět.