Školní výlet páťáků

Výlet se uskutečnil v pondělí 30. 5., kdy se žáci vydali do Historického areálu Bouzov. Počasí jim přálo, takže si zde mohli zahrát na husitské bojovníky a vyzkoušet si různé typy husitských zbraní.

Nejlepší střelci získali odměnu. Do Trojského koně se vešla skutečně celá třída a užila si rozhledu na okolní krajinu. Na závěr proběhl za mohutného povzbuzování publika pážecí souboj.

Po nákupech suvenýrů následovala prohlídka pohádkového hradu Bouzov. Neobvyklým zážitkem se stala návštěva pietního místa v Javoříčku, kde byla za 2. světové války vypálena vesnice a místní muži zavražděni. Výlet byl zakončen v Lošticích – v místě výroby tradičních tvarůžků. Mnozí žáci tak poprvé ochutnali zákusky či zmrzlinu vyrobené z tohoto produktu a nakoupili si i zásoby domů. Výlet se velmi vydařil a domů se všichni vraceli spokojení.

Hana Vaisová