VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Jana Pazderová
ředitelka školy
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity – učitelství zeměpisu, biologie pro základní školy
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity – prevence sociálně patologických jevů
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – výchovné poradenství
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Mgr. Věra Tláskalová
zástupkyně ředitele
Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové – učitelství ruského jazyka a dějepisu pro střední školy
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň základní školy
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity – studium pro výchovné poradce
Jiří Petr, DiS.
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl
Pedagogika volného času- tělesná výchova
Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Učitelství pro 1. stupeň základní školy