KOORDINÁTOR INKLUZE

Mgr. Hana Preclíková
Tel: 776 633 017
Email: hana.preclikova@zsfelberova.svitavy.cz

Konzultační hodiny:

 • Út – 14:30 – 15:00 hodin
 • Čt – 12:00 – 17:00 hodin

Mgr. Jana Pazderová
Tel.: 461 534 325
Email: skola@zsfelberova.svitavy.cz

Konzultační hodiny:

 • Po – 08:00 – 08:45 hodin
 • Út – 15:00 – 16:00 hodin

Po telefonické nebo osobní domluvě jsou možné konzultace i mimo uvedené hodiny.

Mgr. Věra Tláskalová
Tel.: 607 551 030
Email: vera.tlaskalova@zsfelberova.svitavy.cz

Konzultační hodiny:

 • St – 14:00 – 14:45 hodin
 • Pá – 7:30 – 7:55 hodin

Mezi hlavní činnosti školního koordinátora inkluze patří:

 • Monitoruje tvorbu a vyhodnocování IVP a PLPP žáků
 • Koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání
 • Iniciuje v případě potřeby vícestranné schůzky (s rodiči, školním psychologem, speciálním pedagogem, školním asistentem, s ostatními pedagogy, s OSPOD, s PE-PSY poradnou, se SPC apod.)
 • Vytváří podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání;
 • Spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště
 • Vytváří společně s vedením školy, s školním poradenským pracovištěm a dalšími relevantními osobami koncepci rozvoje inkluzivního vzdělávání ve škole
 • Mapuje aktuální stav kompenzačních a didaktických pomůcek a navrhuje jejich doplnění s ohledem na potřeby žáků s SVP
 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání (inkluzivní strategie, principy, vhodné metody apod.)
 • Provádí návrh změn podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocení úspěšnosti zaváděných změn
 • Provádí identifikaci, pojmenování a vyhodnocení případných „bariér“ inkluzivního vzdělávání na škole
 • Aktivně komunikuje s řídícími pracovníky školy