Zápis do prvních tříd

Zveme Vás k zápisu do 1. třídy v úterý 25. 4. 2022 od 14:00 do 17:30 hod. ve druhém patře ZŠ Svitavy, Felberova 2.
Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou: rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz nebo platné potvrzení hlášeného místa pobytu na území ČR).

×