Felberka slaví 30 let

Letošní školní rok jsme zahájili slavnostním setkáním současných i minulých zaměstnanců a zástupců zřizovatele školy u příležitosti oslavy 30. výročí jejího založení. Součástí programu byla prezentace fotografií zachycujících dřívější podobu školy, následovaná virtuální prohlídkou natočenou prostřednictvím dronu, která zachytila její současnou podobu včetně vnitřních prostor.

Fotografie školy z dřívější doby

Virtuální prohlídka školy

Poté přišla na řadu soutěž týkající se současnosti i historie školy a několik krátkých videí, v nichž porovnávali své zkušenosti pedagogové, kteří na škole působí od jejích začátků, s těmi, kteří nastoupili teprve v nedávné době. Na závěr byla představena nová podoba webových stránek školy, na které se jednoduše dostanete prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.zsfelberova.svitavy.cz/.

Události uplynulých pěti let mapuje almanach, jehož součástí je CD s fotografiemi vycházejících žáků. Ten si můžete prolistovat na našich webových stránkách a zavzpomínat si společně s námi.

×