Naše škola jde vstříc moderním technologiím

V prosinci jsme uskutečnili přestavbu jedné ze dvou počítačových učeben, která zjednoduší její správu a povede k zefektivnění výuky. Učebna využívá moderní řešení zobrazovacích jednotek a centrálního serveru a žáci ji budou moci začít plně využívat, jakmile se vrátí zpět do školy, nejen v hodinách informatiky. Celý článek

Učíme se orientovat podle plánků

V rámci dvoutýdenního tématu KRAJINA KOLEM NÁS si žáci z 3. B vytvořili model města. Pomocí něj jsme společně vyvodili princip zobrazování krajiny na rovinu. Následovalo tvoření vlastního plánku města či třídy, kde jsme se snažili zachytit objekty z ptačí perspektivy.
Orientaci podle plánku si děti vyzkoušely i v reálném venkovním prostředí. Třída byla rozdělena na dvě skupiny – holky a kluky. Úkolem bylo najít cíl na plánku. Dospěláci dětem vůbec neradili, a tak byla cesta k cíli zdlouhavá, ale nakonec úspěšná. Celý článek

Vánoce v muzeu

V pondělí 14. prosince jsme s 2. C navštívili muzeum. Přestože musela být letošní prohlídka pojatá jinak, vůbec nám to nevadilo. Děti se dozvěděly, jaké byly vánoční zvyky našich předků, jak trávili advent a také jakým způsobem se tvoří a jak funguje betlém. Některé děti velmi zaujala jeho mechanika. Zakoupili jsme si drobné dárečky a nakonec jsme si odnášeli svůj vlastní betlém, který jsme si sami vyrobili. Celý článek

Vánoční přání seniorům

Stalo se už tradicí, že v předvánočním období žáci naší třídy 5.B s paní učitelkou myslí na seniory, kteří už nemohou žít sami doma ani se svými blízkými. Letos připravili krásná přání pro obyvatele Domova se zvláštním režimem v Moravské Třebové. Věříme, že jim udělají upřímnou radost a potěší jejich duši. Všem přejeme šťastné Vánoce a pevné zdraví. Celý článek

Čertovské dopoledne na ,,Felberce“

I naši školu dnes navštívil Mikuláš, čert a anděl, a to dokonce ve třech provedeních. Vybraní žáci devátých ročníků, kteří se nelehké role těchto toužebně očekávaných návštěvníků ujali, postupně obešli nejmladší žáky prvního stupně. Přes počáteční obavy vše dobře dopadlo a za básničku či říkanku, a především za statečnost, dostal každý drobnou sladkost. Vše letos proběhlo v komornějším duchu a za dodržení hygienických opatření. Celý článek