Spolek rodičů

Činnost Spolku je zaměřena na podporu kulturních a sportovních aktivit školy, při nichž dochází nejen ke spolupráci dětí, rodičů a školy, ale také k rozvoji zájmových činností dětí a jejich sociálního cítění.

Cílem spolku je materiálně podporovat výchovně vzdělávací činnost školy a spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, sportovní, publikační, poznávací, zahraniční a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvkové organizace Základní škola Svitavy, Felberova 2, dále pak zajišťovat technickou a materiální pomoc při řešení problematiky provozu školy. Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno žákům a zaměstnancům školy, případně třetím osobám k plnění výše uvedených cílů. K plnění těchto cílů získává sdružení dary od fyzických i právnických osob.

Základní informace spolku

Spolek rodičů a přátel Základní školy Svitavy, Felberova 2
Adresa: Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lány
IČO: 01280023
Číslo účtu: 3244484359/0800

Orgány spolku

Členská schůze
Předseda spolku: Mgr. Jana Machová
Hospodář spolku: Miluše Pokorná

Kontakty na zástupce jednotlivých tříd

Jméno Funkce Telefon E-mail
Jméno
Jiřina Maivaldová
Funkce
Zástupce 1.A
E-mail
jirina.maivaldova@zsfelberova.svitavy.cz
Jméno
Lucie Švédová
Funkce
Zástupce 1.B
E-mail
lucasimkova@gmail.com
Jméno
Terezie Benešová
Funkce
Zástupce 2.A
E-mail
MYSKA015@seznam.cz
Jméno
Zuzana Turková
Funkce
Zástupce 2.B
E-mail
zuz.turkova@gmail.com
Jméno
Zuzana Báčová
Funkce
Zástupce 2.C
E-mail
zuza.bacova@centrum.cz
Jméno
Martina Dřínovská
Funkce
Zástupce 3.A
E-mail
martina.hudeckova@gmail.com
Jméno
Roman Marek
Funkce
Zástupce 3.B
E-mail
roman.marek@volny.cz
Jméno
Karina Zaoralová
Funkce
Zástupce 4.A
E-mail
zaoralova.karina@seznam.cz
Jméno
Jiří Ducháček
Funkce
Zástupce 4.B
E-mail
Jirkaduchacek@seznam.cz
Jméno
Lenka Klouparová
Funkce
Zástupce 5.A
E-mail
lenkaklouparova@seznam.cz
Jméno
Lenka Volfová
Funkce
Zástupce 5.B
E-mail
vlenula@seznam.cz
Jméno
Petr Slezák
Funkce
Zástupce 5.C
E-mail
Indijan007@seznam.cz
Jméno
Martin Odehnal
Funkce
Zástupce 6.A
E-mail
martin.doveda@seznam.cz
Jméno
Eva Jůzová
Funkce
Zástupce 6.B
E-mail
juzovaeva@gmail.com
Jméno
Dana Straková
Funkce
Zástupce 6.C
E-mail
Dana.Dvorakova@seznam.cz
Jméno
Pavlína Ducháčková
Funkce
Zástupce 7.A
E-mail
duchackovapavlina@seznam.cz
Jméno
Olga Hápová
Funkce
Zástupce 7.B
E-mail
hapovao@seznam.cz
Jméno
Jaroslav Donda
Funkce
Zástupce 7.C
E-mail
dondajaroslav@seznam.cz
Jméno
Zuzana Báčová
Funkce
Zástupce 8.A
E-mail
zuza.bacova@centrum.cz
Jméno
Lenka Olšánová
Funkce
Zástupce 8.B
E-mail
lenkaolsanova@seznam.cz
Jméno
Marcela Konečná
Funkce
Zástupce 9.A
E-mail
marcela424@seznam.cz
Jméno
Jana Machová
Funkce
Zástupce 9.B
E-mail
jana.machova@zsfelberova.svitavy.cz
×