Poděkování rodičům

Panu SÝKOROVI za tvorbu webových stránek a pomoc s jejich editací.

Panu ŘÍHOVI za pomoc při tvorbě almanachu k 30. výročí školy a za tvorbu propagačních materiálů pro školu.

Panu a paní ŠVÁBOVÝM za pořádání Dýňobraní pro naše žáky a rodiče ve svém zahradním centru.

Paní BRHELOVÉ, která věnovala školní družině množství hraček, a udělala tak dětem velkou radost.

Paní VALENTÍNYOVÉ za několikaletou spolupráci a pomoc s Dnem otevřených dveří na naší škole.

Rodičům Vendulky JANDOVÉ za hračky, stavebnici a panenky, které věnovali dětem ze školní družiny.

Paní POULOVÉ za krásné osazení koflíků v chodbě do jídelny a velké množství materiálu pro tvoření při pracovních činnostech ve družině.

Panu BARTOŠOVI za krásně natočené video z prvního šerpování prvňáčků, které jsme umístili na Facebook školy.

Panu a paní ŠEJNOHOVÝM za poskytnutí sponzorských darů, díky nimž byla pořízena výzdoba vnitřních prostor školy.

Panu LNĚNIČKOVI z firmy DTP centrum v.o.s., Svitavy za sponzorské dary prostřednictvím poskytování propagačních materiálů pro školu.

×