Zájmové kroužky

Středisko volného času

Keramika pro začátečníky

Lenka Kvasničková
Pro začátečníky od 2. třídy
Středa 15:15–17:00, jednou za 14 dní

Keramika pro mírně pokročilé

Lenka Kvasničková
Pro mírně pokročilé od 2. třídy
Středa 15:15–17:00, jednou za 14 dní

Akvaristický kroužek

Mgr. Hana Mauerová
Pro žáky 1. stupně
Čtvrtek 13:00 – 14:30

Kutílek

Ing. Pavel Černý
Pro žáky 1. stupně
Úterý 13:30 – 15:30, jednou za 14 dní

Robotika

Mgr. Pavel Dědič
Pro žáky 5. tříd
Pondělí 14:00 – 15:00 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Svitavy

Anglický jazyk pro 1. ročník

Mgr. Lenka Machová
Pro žáky I. A
Čtvrtek 11:50 – 12:35

Mgr. Kateřina Kembitzká
Pro žáky I. B
Čtvrtek 11:50 – 12:35

Mgr. Tereza Mlatečková
Pro žáky I. A, B
Čtvrtek 11:50 – 12:35

Anglický jazyk pro 2. ročník

Mgr. Jana Machová
Pro žáky II. A
Čtvrtek 12:45 – 13:30

Mgr. Věra Ducháčková
Pro žáky II. B
Čtvrtek 12:45 – 13:30

Mgr. Kateřina Kembitzká
Pro žáky II. C
Čtvrtek 12:45 – 13:30

Mgr. Magdaléna Lněničková
Pro žáky II. A,B,C
Čtvrtek 12:45 – 13:30

Cvičení z matematiky

Mgr. Eva Černá
Pro žáky 9. A,C

Mgr. Dana Šafářová
Pro žáky 9. B
Úterý 7:00 – 07:45

Cvičení z českého jazyka 

Mgr. Lenka Machová
Pro žáky 9. A


Mgr. Jana Machová
Pro žáky 9. B


Mgr. Alena Ancinová
Pro žáky 9. C

Asociace školních sportovních klubů

Hodina pohybu navíc (Sportuj ve škole)

Jana Hořovská, DiS; Hana Sejkorová
Pro žáky školní družiny
Čtvrtek 14:15 – 15:50

×