Projekty

Registrační číslo Název projektu Odkaz
Registrační číslo
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017846
Název projektu
Šablony III. Rozvoj ZŠ Felberova
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.02.XX/00/22_002/0001230
Název projektu
OP JAK I – Rozvoj ZŠ Felberova
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
Název projektu
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006419
Název projektu
Rozvoj ZŠ Felberova – šablony
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527
Název projektu
Implementace krajského akčního plánu
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003252
Název projektu
Vybudování polytechnické učebny - Rozšíření a inovace polytechnického vzdělávání na ZŠ Svitavy, Felb
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006328
Název projektu
ZŠ Svitavy, Felberova 2 - učebna přírodních věd
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010236
Název projektu
Šablony II. - Rozvoj ZŠ Felberova
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012283
Název projektu
Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení
Odkaz
Více informací
Registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Název projektu
Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II
Odkaz
Více informací
×