Vybudování polytechnické učebny

VYBUDOVÁNÍ POLYTECHNICKÉ UČEBNY – ROZŠÍŘENÍ A INOVACE POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ SVITAVY, FELBEROVA 2

Předmětný projekt je zaměřen na vybudování odborné polytechnické učebny, díky které vznikne podnětné prostředí v oblasti technického vzdělávání jak pro žáky, tak i pro učitele v kompetencích digitálního, technického i řemeslného vzdělávání. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si, bez ohledu na své individuální schopnosti, zajímavou práci s různým materiálem nebo technologiemi. Součástí projektu je zároveň zajištění celkové bezbariérovosti školy, vnitřní konektivity školy a drobné úpravy zeleně.

Cílem projektu je vytvoření odborné učebny zaměřené na rozvoj polytechnické výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Realizací projektu vznikne podnětné prostředí v oblasti technického vzdělávání jak pro žáky, tak i pro učitele. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si, bez ohledu na své individuální schopnosti, zajímavou práci s různým materiálem nebo technologiemi a poznat tak radost z tvorby.

  • Výzva: 47. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) – SC 2.4
  • Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003252
  • Příjemce: Základní škola Svitavy, Felberova 2
  • Předpokládané celkové náklady na projekt: 9 278 428, 55 Kč
  • Předpokládané trvání projektu: 29. 8. 2016 – 28. 6. 2019
×