Proč zapsat dítě právě k nám

NAŠE VIZE


„Naše škola podporuje jedinečnost každého žáka, rozvíjí samostatné myšlení a učení. Je místem respektujícím a bezpečným. Společná cesta nás všechny těší.“

NAŠE POSLÁNÍ


„Jsme škola respektující svobodný přístup ke vzdělávání různými formami. Podporujeme talent, nadání a individuální zájmy žáků. Nabízíme vzdělávání ve třídách pomocí moderních výukových metod, uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů. Jsme zapálená a pružně se měnící škola reflektující požadavky a potřeby současné společnosti.“

NAŠE HODNOTY


„Našeho žáka chápeme jako svobodného, odpovědného a aktivního jedince. Snažíme se ho vést k poznání, že každý z nás může udělat svět o něco lepším místem. Z tohoto přesvědčení vychází i hodnoty školy: otevřenost, respekt, spravedlnost, svoboda, pokora a důvěra.“

NADSTANDARDNÍ ZÁZEMÍ ŠKOLY


„Škola disponuje moderně vybavenými učebnami a nejnovějšími pomůckami, nabízíme možnost zapůjčení technických zařízení v době distanční výuky. Výuku zajišťují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.“

ZDRAVÉ OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ


„Vytvořili jsme zcela novou koncepci stravy zaměřenou na zdraví našich strávníků a stále sledujeme nové trendy v gastronomii. Jídelna získala řadu odborných ocenění na krajské i celorepublikové úrovni.“

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


„V naší škole nabízíme služby plně kvalifikovaných odborníků v oblasti školského poradenství − speciálního pedagoga, školního psychologa, výchovných poradců, metodika prevence a logopedického asistenta.“
×