Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy-Lány se zavázala k zpřístupnění svých internetových stránek www.zsfelberova.svitavy.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML/XHTML, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS. Webová stránka není responzivní pro mobilní zařízení.

Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby uživatelsky zvětšit. Stánky nepracují s persistentními cookies (pouze se session cookies) a jejich obsah je dostupný ve většině moderních internetových prohlížečů.

Odkazy v textu jsou vyznačeny podtržením a barevným textem. Vložené obrázky obsahují alternativní popis.

Některé publikované informace jsou na stránkách dostupné v newebových formátech a to zejména tam, kde je to k jejich rozsahu nebo složitému formátování vhodné s ohledem na uživatelský komfort. Dále se může jednat o případy, ve kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce s ním v off-line režimu. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak ve formátech Microsoft Office.

Prohlížeče souborů newebových formátů volně ke stažení

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení subjektem veřejného sektoru.

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek obracejte se prosím na níže uvedeného správce webu. Ten vám poskytne informace o řešení případných.

Správce webu: petr.riha@zsfelberova.svitavy.cz

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že tuto část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. srpna 2021
Mgr. Jana Pazderová  -  ředitelka školy

×