Aktuálně

Prodej obědů na říjen 2022

27. 9.                                11.00 - 14.00 hod.

29. 9.                                11.00 - 15.30 hod.

Cena obědů:

žáci 1. skup. (věk 7-10 let)        612,- Kč (á 34,- Kč)

žáci 2. skup. (věk 11-14 let)      648,- Kč (á 36,- Kč)

žáci 3. skup. (věk 15 a více)     684,- Kč (á 38,- Kč)

 

Svačiny                                     414,- Kč (á 23,- Kč)

 

Cizí strávníci                         1 580,- Kč (á 79,- Kč)

 

26. - 27. 10. 2022 jsou podzimní prázdniny. Vaříme!  Žáci v době prázdnin obědy nemají.

Strávníkům platícím inkasní platbou doporučujeme navýšení finančního limitu.

Informace, odhlašování i přihlašování obědů - tel.: 461 534 413, 733 779 840

Výdej obědů

              

Pro cizí strávníky, jídlonosiče od 11:00 – 11:40 hod., 12:25 do 12:35 a od 13:20 do 13:30 hodin

 Ve výjimečných případech je možné odebrat oběd do jídlonosiče v době od 13:50 do 14:00 hodin, ale pouze tehdy, až budou vydány obědy všem, kdo se stravují v jídelně.

Žáci a zaměstnanci školy od 11.45. - 14.00 hodin

Je nutné dodržovat výše uvedené časy !!!!

Informace, odhlašování i přihlašování obědů – tel.: 461 534 413 a 733 779 840

Odhlašování a přihlašování obědů si zajišťují strávníci sami. 

Škola odhlásí obědy automaticky pouze během prázdnin a ředitelského volna!

×