Aktuálně

     Prodej  obědů  na  říjen 2021

  •  29. 9.          11. 00 - 15. 30 hod.
  •  30. 9.          11. 00 - 13. 30 hod.

 

Cena obědů:

 

 Žáci 1.skup. (věk 6-10)              504,- Kč (á28,-)

 Žáci 2.skup. (věk 11-14)           540,- Kč (á 30,-)

 Žáci 3.skup. (věk 15 a více)      576,- Kč (á 32,-)

 

 Svačiny                                          342,- Kč (á 19,-)

 Cizí strávníci                               1360,- Kč (á 68,-)

 27. a 29. října jsou podzimní prázdniny. Vaříme!

 V době prázdnin žáci obědy nemají.

 Informace, odhlašování i přihlašování obědů – tel. 461534413

                             733779840

 Výdej obědů o prázdninách je od 11.00 - 11.40 hod.

 Bezlepkovou dietu o prázdninách nepřipravujeme!

 

Stravování pro cizí strávníky v jídelně na talíře neumožňujeme!

 

 

Ceny obědů

Žáci 1. skupina (věk 6-10)  28,-

Žáci 2. skupina (věk 11-14)  30,-

Žáci 3. skupina (věk 15 a  více)  32,-

Svačiny 19,-

Cizí strávníci 68,-

 Bezlepková dieta cizí strávníci 74,-

Výdej obědů

Výdej obědů od 1. září:

jídlonosiče od 11:00 – 11:40 hod.

jídelna od 11:45 – 14:00 hod. pouze žáci a zaměstnanci

Informace, odhlašování i přihlašování obědů – tel.: 461 534 413 a 733 779 840

Odhlašování a přihlašování obědů si zajišťují strávníci sami. 

Škola odhlásí obědy automaticky pouze během prázdnin a ředitelského volna!

×