Spolupracujeme

Zákonní zástupci žáků mohou školu navštívit vždy po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době třídních schůzek. Zároveň mají možnost komunikovat s každým vyučujícím telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Zákonní zástupci jsou o činnosti školy informováni denně prostřednictvím školního systému Edookit, na třídních schůzkách, prostřednictvím publikační činnosti v místním tisku a celoročně aktuálně na webových stránkách školy a na Facebooku školy. Každoročně pořádá škola Den otevřených dveří, který rodičům stávajících i budoucích žáků umožňuje navštívit prostory školy a nahlédnout do vyučovacích hodin.

Celoročně škola spolupracuje s následujícími subjekty:

 • Basketbalový, gymnastický a volejbalový oddíl TJ Svitavy
 • Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách
 • Speciálně pedagogické centrum Moravská Třebová
 • Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí
 • Speciálně pedagogické centrum Bystré
 • Středisko výchovné péče Svitavska
 • Městský úřad Svitavy
 • Středisko kulturních služeb ve Svitavách
 • Městská knihovna ve Svitavách
 • Městské muzeum a galerie ve Svitavách
 • Záchranná stanice Zelené Vendolí
 • Bonanza – nestátní nezisková organizace
 • Policie ČR
 • Středisko volného času
 • Mateřská škola Větrná a Na Zámečku
×