Ovoce do škol

... aneb jak zajistit dětem zdravou svačinku

Projekt Ovoce a zelenina do škol zavádí bezplatné ovocné svačiny, a tak podporuje spotřebu ovoce a zeleniny. Jako cílová skupina byli zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol.

Výrobky jsou dodávány přímo do škol, která uzavře smlouvu s některým ze schválených dodavatelů. Výhodou je, že si žáci mohou tyto výrobky vyzvednout zdarma ve své škole, kam jsou dodávány pravidelně po předběžné dohodě se školou, minimálně však 1x měsíčně.

Pravidla projektu jsou vymezena nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb.

Více informací najdete na www.ovocedoskol.szif.cz.

 

Chci znát další spolupráce

Zpět
×