TECHNOhrátky

Naše škola je od školního roku 2013/2014 zapojena do projektu TECHNOhrátky, který probíhá pod záštitou Pardubického kraje. V jeho rámci navštívili žáci osmých a devátých ročníků Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí a Integrovanou střední školu v Moravské Třebové a prostřednictvím zábavných úkolů a soutěží se seznámili s jednotlivými učebními a studijními obory, které tyto střední školy nabízejí.

Hlavním cílem projektu TECHNOhrátky je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory. K jejich zviditelnění a posílení motivace k jejich studiu volí nejen tradiční, ale i nové a atraktivní způsoby prezentace, např. Dny otevřených dveří ve vybraných technických školách, praktické ukázky v dílnách, exkurze do patronátních firem, vědomostní soutěže a kvízy či interaktivní kontakt prostřednictvím sociálních sítí.

Projekt je rozložen do časového období devíti měsíců od dubna do prosince 2014 a využívá širokého a vzájemně propojeného spektra marketingového i komunikačního mixu umožňujícího kombinaci edukativních, praktických, soutěžních či zábavných prostředků. Zapojuje do jednotlivých aktivit nejen žáky II. stupně základních škol, ale také další relevantní cílové skupiny – pedagogy základních a středních škol, výchovné poradce, rodiče, veřejnost, regionální firmy, úřady práce, Hospodářskou komoru, místní samosprávu atd. Klade maximální důraz na komunikační a mediální složku, aby relevantní cílové skupiny oslovil co nejvýrazněji – především samotné žáky základních škol, jejich rodiče a širokou veřejnost. V komunikaci se žáky sází na elektronická média (zejména na sociální síť Facebook).

Více informací naleznete na: www.klickevzdelani.cz/technohratky

Chci znát další spolupráce

Zpět
×