Recyklohraní aneb ukliďme si svět

Je projekt, který v roce 2012 vznikl spojením dvou projektů s obdobnou náplní – Recyklohraní a Ukliďme si svět!

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádob na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

Ukliďme si svět je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci jednotlivci a skupinky dobrovolníků na celém světě pořádají akce zaměřené na úklid, zlepšení a ochranu životního prostředí

Tato akce se u nás pořádá dvakrát ročně, v jarním a podzimním termínu.

Bližší informace na www.recyklohrani.cz.

 

 

Chci znát další spolupráce

Zpět
×