Mléko do škol

Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství již na podzim roku 1999. Účelem podpory bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí.

Po vstupu ČR do EU tento národní program podpory pokračuje, ale je přizpůsoben předpisům Evropského společenství. Podrobná pravidla poskytování podpory z finančních zdrojů EU a ČR v rámci organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky jsou stanovena v Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozšířilo sortiment mléčných výrobků s nárokem na národní podporu o další výrobky (ostatní kysané mléčné výrobky – ochucené jogurty, ochucená kysaná mléka, atd.)

Stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol.

Ve školním roce 2013/14 je do programu Podpora spotřeby školního mléka zapojeno 6 subjektů, dodávajících mléčné výrobky do zhruba 3000 škol, které navštěvuje asi 570 000 žáků.

Subjektem dodávajícím mléčné výrobky do naší školy je Mlékárna Hlinsko a.s., Kouty 53, Hlinsko v Čechách.

Mlékárna Hlinsko, a.s. je zapojena do programu Školní mléko od roku 2002. V tomto programu nabízí všem žákům základních a speciálních škol ale i  I. stupňů gymnázií dotované mléčné výrobky za zhruba poloviční cenu, než za kterou by tyto výrobky koupili v běžném obchodě.

  • Každé dítě může dostat jeden takový výrobek denně.
  • Účast jednotlivých dětí na  projektu je dobrovolná. 

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky a jeho hlavním cílem je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Podrobnější informace jsou na www.tatramleko.cz/pro-skoly.

Chci znát další spolupráce

Zpět
×