Zelený ParDoubek

Soutěž pro školy, kterou vyhlašuje Ekocentrum Paleta – krajský koordinátor ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji ve spolupráci s odborem školství a kultury a odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Soutěž je určena pro školy se sídlem v Pardubickém kraji a zahrnuje:

  • a) vyplnění soutěžního dotazníku,
  • b) přímou práci s dětmi – zpracování popisu aktivit školy,
  • c) zaslání obou dokumentů uvedených v bodě a) a b)

Vybraní soutěžící školy (podle bodového hodnocení odborné poroty) získají v rámci každé z kategorií (dle typu škol) následující ocenění Pardubického kraje:

  • certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně – určený školám, které mění své okolí a svět – výsledky jejich EVVO mají kladný dopad na přírodu, obec, město; uplatňují principy EVVO v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a aktivní vzdělávání pedagogů
  • certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně – určený školám uplatňujícím principy EVVO v každodenním provozu školy, které mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a aktivní vzdělávání pedagogů
  • certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně – určený školám s velmi dobrou úrovní EVVO žáků a aktivním zapojením pedagogů
  • certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 4. stupně – určený školám s velmi dobrou úrovní EVVO žáků

Všechny zúčastněné školy získají hodnotné věcné ceny, publikace a metodické materiály k EVVO.
Bližší informace najdete na www.paleta.cz.

Chci znát další spolupráce

Zpět
×