Učebna přírodních věd

ZŠ SVITAVY, FELBEROVA 2 – UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD

Předmětný projekt je zaměřen na vybudování učebny přírodních věd a laboratoře, díky kterým vznikne podnětné prostředí pro výuku přírodních věd jak pro žáky, tak i pro učitele v návaznosti na klíčové kompetence IROP.

Cílem projektu je vytvoření odborné učebny zaměřené na rozvoj přírodovědné výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy.

Realizací projektu vznikne podnětné prostředí v oblasti přírodovědného vzdělávání jak pro žáky, tak i pro učitele.

Výstupem projektu bude odborná učebna pro výuku přírodních věd a laboratoř, které budou mít dostatečné zázemí pro výuku s možností využití digitálních technologií. Tato učebna a laboratoř budou celé bezbariérové. Kapacita učebny je 30 žáků, kapacita laboratoře 16 žáků. Součástí projektu budou i vegetační úpravy.

  • Výzva: 3. Výzva MAS SVITAVA – IROP – Podpora vzdělávání
  • Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006328 
  • Příjemce: Základní škola Svitavy, Felberova 2
  • Předpokládané celkové náklady na projekt: 2 835 062, 32 Kč
  • Předpokládané trvání projektu: 11. 7. 2017 – 31. 12. 2018
×