Začít spolu

U nás jdeme vstříc novým trendům ve vzdělávání a jedním z důležitých kroků tímto směrem je zapojení do programu pro žáky 1. stupně nazvaného ZAČÍT SPOLU.

Nejedná se o žádnou alternativní metodu ve školství, jeho cílem je naučit se používat jiný přístup a postupy. Každé dítě je vedeno k tomu, aby chápalo, k čemu je to, co se probírá, dobré, postupně se učí vybírat si, na čem bude v tu kterou dobu pracovat, a umí svoji volbu vysvětlit, poradí si s problémy, které mohou nastat, a zároveň umí naslouchat ostatním a spolupracovat s nimi. Samozřejmostí je kvalitní partnerský vztah mezi školou a rodiči, kde má rodič jistotu, že je jeho dítě v bezpečí.

Učitel má více svobody, může naplno využít kreativitu a intuici a projevit svou osobnost. To vše se opírá o propracovaný systém samotného programu.

×