Přírodovědná učebna a učebna chemie

V roce 2018 byla díky integrovanému regionálnímu operačnímu programu provedena kompletní rekonstrukce stávající přírodovědné učebny a chemické laboratoře, které slouží především učitelům předmětů přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis, ale i dalším, kteří chtějí využít moderně vybavené pracoviště, a také pro různé badatelsky orientované volnočasové aktivity.

Učebna i laboratoř jsou vybaveny novým nábytkem a moderními pomůckami a přístroji, které byly pořízeny na základě požadavků vyučujících těchto předmětů a přizpůsobeny potřebám žáků.

V přírodovědné učebně máme k dispozici interaktivní tabuli, vizualizér a mikroskop s kamerou, z nějž se dá promítat záznam pro žáky. Pro ně jsou k dispozici nové mikroskopy. Žáci se zde starají i o několik živých exemplářů, mezi kterými najdeme vodní želvy, strašilky, africké hlemýždě a agamu.

×