Školení první pomoci

Vybraní pedagogičtí pracovníci se dnes se zúčastnili školení na téma poskytování první pomoci. Své zkušenosti z praxe nám předala Marcela Papežová, která pracuje u záchranné služby a která nás seznámila se základy první pomoci při úrazech, k nimž může dojít ve škole. Na závěr jsme si vyzkoušeli, jak správně provádět resuscitaci, která je někdy při záchraně života nezbytná.
Přestože jsme nyní na tyto situace připraveni, doufáme, že v praxi budeme získané znalosti znalosti potřebovat co nejméně.

×