Adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Budislavi

V letošním roce vyrazili žáci 6. ročníku na exkurzně-adaptační pobyt do Budislavi. Akce se uskutečnila ve dnech 29. 9. – 1. 10., a protože byla o den kratší než obvykle, byl program pořádně našlápnutý. Cílem bylo stmelit kolektiv, lépe se seznámit s novými třídními učiteli a vyzkoušet si terénní, přírodovědnou a zeměpisnou výuku. Úterní dopoledne bylo věnováno hrám na poznávání a rozvoj spolupráce v jednotlivých třídách. Odpoledne si žáci vyzkoušeli týmovou práci při získávání informací během procházky v Budislavi. Večerní program pro jednotlivé třídy byl zaměřen na poznávání žáků i třídních učitelů. Ve čtvrtek nás čekala celodenní exkurze do přírodní rezervace Maštale, během které se žáci dozvěděli přírodovědné a zeměpisné informace týkající se dané oblasti. Během vycházky také plnili úkoly zaměřené na spolupráci třídních kolektivů. Nechybělo ani nějaké to dobrodružství, např. v podobě šplhání do Dudychovy jeskyně. Večerní program byl věnován nácviku komunikace a obhajování vlastních názorů. Po pátečním ranním úklidu jsme vyrazili na přírodovědnou procházku k místním rybníkům, při které si žáci vyzkoušeli práci s určovacími klíči a dalekohledy. Odpoledne proběhly poslední aktivity zaměřené na důvěru následované vyhodnocením celého programu. Konečnou tečkou bylo navštívení Záchranné stanice Pasíčka a vstupní brány do Geoparku Železné hory. Navzdory letošnímu pozdnímu termínu akce nám počasí přálo a žáci si pobyt náramně užili. Domů se vraceli obohacení o nové poznatky a zážitky. Někteří si také vytvořili nová kamarádství.

×