Kavárny pro rodiče

V programu Začít spolu je kladen velký důraz na vzájemnou spolupráci mezi školou a rodiči. Jednou z aktivit, které tento vztah posilují, jsou rodičovské kavárny, kde dochází k vzájemnému setkávání obou stran. Dnes byla kavárna zaměřena na téma JAK UDRŽET CHUŤ DÍTĚTE UČIT SE CO NEJDÉLE. U drobného občerstvení se rodiče spolu s učitelem zamýšleli nad tím, jak podporovat u dětí vnitřní motivaci k učení, jak sjednotit přístup školy a rodiny, jak prakticky v domácím prostředí rozvíjet dětskou touhu po poznání. Tímto rodičům děkujeme za jejich aktivní přístup a budeme se těšit na další odpoledne, které se bude týkat podpory raného čtenářství.

×