Důležité upozornění ze školní jídelny

Vážení strávníci, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platí s účinností od 1. 11. 2021 pro školy a školská zařízení následující změna. Školní jídelny mají nově povinnost kontrolovat při vstupu do provozovny OTN (tj. očkování, testování, prodělání nemoci) cizích strávníků. Z toho vyplývá, že před vstupem do prostor školní jídelny je třeba doložit potvrzení o očkování, o prodělání nemoci covid-19 v období posledních 180 dní, nebo potvrzení o provedeném testování (doba platnosti negativních testů je u RT-PCR testů 72 hodin, u Ag testů 24 hodin). Děkujeme za pochopení a věříme, že i přes tyto komplikace, které nebyly způsobeny naší stranou, zůstanete i nadále našimi strávníky. Jana Pazderová, ředitelka školy

×