Centra aktivit v programu Začít spolu

Žáci v 4. B již druhý měsíc pracují v centrech aktivit, která jim umožňují pracovat v malých skupinkách s cílem přirozeně komunikovat, řešit problémy, svobodně se rozhodovat, rozvíjet své komunikační dovednosti a v neposlední řadě vzájemně akceptovat své názory.
V těchto 14 dnech pracujeme na tématu VODA - nezbytná součást našich životů. V centru pokusů a objevů zkoušíme hustotu jednotlivých kapalin, centrum čtení je zaměřené na život v našich rybnících a řekách, ale i v mořích. Ve výtvarném ateliéru vyrábíme koláž z papíru, v centru matematiky pracujeme převážně na tabletech a vyhledáváme informace o délkách toků našich řek a vzájemně je porovnáváme. V posledním, vlastivědném centru pracujeme s mapou ČR a vyplňujeme pracovní list na téma řeky a vodní nádrže. Na závěr každého dne přichází na řadu komunitní kruh, ve kterém hodnotíme svoji práci a spolupráci, dáváme si ocenění, ale i doporučení pro další práci.

×