Cena obědů a svačin od 1. 2. 2024

Obědy
Žáci:
1. věková skupina (žáci 7 – 10 let).                   34,- Kč
2. věková skupina (žáci 11 – 14 let)                  38,- Kč
3. věková skupina (žáci 15 let a více)               42,- Kč

Cizí strávníci                                                               89,- Kč

 

Obědy – diety
Žáci:
1. věková skupina (žáci 7 – 10 let).                    38,- Kč
2. věková skupina (žáci 11 – 14 let).                 44,- Kč
3. věková skupina (žáci 15 let a více)               46,- Kč
4. věková skupina (mateřská škola)                 36,- Kč

Cizí strávníci                                                               94,- Kč

 

Svačinky
Žáci ZŠ                                                                            24,- Kč

×