Ukliďme Česko

V letošním roce se naše škola opět po dvou letech zapojila do největší úklidové akce v České republice nazvané Ukliďme Česko. Původní termín byl kvůli nepřízni počasí přesunut z 1. 4. na 22. 4. Toto datum navíc připadlo na mezinárodní Den Země, takže jsme letošním úklidem a výsadbou stromů ve Vodárenském lese, o kterou se zasloužila třída 1. A, vzdali hold i tomuto svátku.

Do úklidu se zapojilo celkem 10 tříd a společně jsme nasbírali více než 30 pytlů odpadu. Ten žáci dle možností třídili a vyhazovali do příslušných kontejnerů. Z některých lokalit byl odvoz pytlů zajištěn společností Sportes Svitavy. 

Naši žáci za pomoci svých třídních učitelek a asistentek vyčistili Vodárenský les, park Patriotů, břehy řeky Svitavy směrem od požární stanice dobrovolných hasičů až k prodejně Hecht a travnaté plochy lánského sídliště.

Všem účastníkům moc děkujeme za jejich nasazení a věříme, že jejich aktivitu Svitavané ocení.

×