Hravé učení

Každý rok otevírá naše škola vždy několik měsíců před zápisem žáků do 1. tříd edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti. Pracujeme v nich formou hravého učení, jehož hlavním cílem je rozvíjet zábavnou formou schopnosti a dovednosti, které napomáhají snadnějšímu průběhu osvojování čtení, psaní a počítání. Dětem se zároveň nabízí možnost poznat prostředí školy a některé své budoucí spolužáky a vstup do první třídy je pro ně pak mnohem jednodušší. V letošním školním roce proběhlo deset výukových lekcí, kterých se zúčastnilo celkem 43 dětí se svými rodiči. Děkujeme všem za pozitivní ohlasy a zpětnou vazbu, které od nich dostáváme.

×