DEN IZS

Ve dnech 13. a 14. 6. proběhly na naší škole tematické dny zaměřené na integrovaný záchranný systém a nácvik chování v mimořádných situacích.
V pondělí 13. 6. si prvostupňáci se svými vyučujícími ujasnili, které složky do integrovaného systému patří, a poté se vydali po jednotlivých stanovištích. Připomněli si důležitá telefonní čísla a pomocí vysílaček simulovali volání s operátorem. Dozvěděli se, jak se chovat během evakuace, při požáru nebo během úniku nebezpečné látky. Čekala je prohlídka sanitky a vozu hasičské záchranné služby s výkladem, vyzkoušeli si první pomoc a zhlédli ukázku práce policejních psovodů. Počasí nám tento den bohužel nebylo příliš nakloněné, proto většina aktivit musela proběhnout v prostorách školy.
V úterý 14. 6. se žáci druhého stupně rozdělili pomocí šifry do osmi týmů napříč ročníky a poté postupně procházeli 8 stanovišť, na kterých plnili zajímavé úkoly. Pod vedením zdravotníků z týmu dobrovolných hasičů resuscitovali zasaženého elektrickým proudem, se studenty Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové si vyzkoušeli sebeobranu. Ostatní stanoviště zabezpečili naši pedagogové.
Všem složkám i dobrovolníkům, jmenovitě paní Pavlíně Švihelové z JIP svitavské nemocnice, paní Ireně Komárkové ze Střední zdravotnické školy a třídě 9. A děkujeme za pomoc s realizací. Žáci si projektové dny užili a věříme, že si z nich odnesli řadu nových znalostí a dovedností.

×