Exkurzně – adaptační pobyt v Budislavi

Třetí zářijový týden byl i letos pro šesťáky ve znamení exkurzně-adaptačního pobytu na základně v Budislavi. Od úterý 13. do pátku 16. září se žáci společně s třídními učitelkami a některými asistentkami seznamovali, hráli kooperační hry a poznávali okolní přírodu. Úterní dopoledne bylo věnováno hrám na poznávání a rozvoj spolupráce v jednotlivých třídách. Odpoledne žáci v náhodných týmech získávali informace během procházky v Budislavi a hned po večeři si zakopali pasti vyrobené z PET lahví na odchyt bezobratlých živočichů. Večerní program ve třídách byl zaměřen na vzájemné poznávání žáků a třídních učitelů.
Ve středu jsme museli kvůli nepřízni počasí náš program poupravit. Žáci si vyzkoušeli práci s určovacími klíči, poznávali nejběžnější druhy dřevin a v rámci her se snažili přijít na postupy, které vedou tým k splnění úkolů. Odpoledne bylo věnováno práci s mapou, „poznávačkám“ rostlin a živočichů a týmovým hrám. Večerní program byl zaměřen na nácvik komunikace a obhajování vlastních názorů.
Ve čtvrtek nás čekala celodenní exkurze do přírodní rezervace Maštale, při které se žáci dozvěděli přírodovědné a zeměpisné informace o této oblasti. Počasí nám příliš nepřálo, ale i přesto se nám podařilo během vycházky splnit několik úkolů zaměřených na spolupráci skupin. Nechybělo ani nějaké to dobrodružství v podobě překonávání brodů či nástrah skalního městečka. V podvečer jsme určili živočichy, které se podařilo chytit do pastí. Po napsání „testíku“ byl program zakončen pravidelným třídním kolečkem.
Po pátečním ranním úklidu jsme společně vyhodnotili celý program. Konečnou tečkou bylo navštívení Záchranné stanice Pasíčka a vstupní brány do Geoparku Železné hory.
I přes velmi deštivé dny se náplň pobytu podařilo splnit. Žáci odjížděli domů sice unavení, ale spokojení. Věříme, že akce měla smysl a pomohla pozitivně nastartovat nové vztahy mezi žáky a učiteli.

×