Projektové dny na naší škole

V pondělí a v úterý proběhly v naší škole projektové dny. První z nich byl určen pro žáky prvního stupně a byl zaměřen na problematiku ochrany člověka v běžných i mimořádných situacích a na základní otázky týkající se obrany státu. Tohoto projektového dne se zúčastnili hasiči, příslušníci městské policie, záchranná služba a Střední zdravotní škola Svitavy a žáci se na jednotlivých stanovištích seznámili se složkami integrovaného záchranného systému. Aktivity na dalších stanovištích si připravili žáci IX. B a VIII. B. Projektový den pro žáky 2. stupně proběhl v úterý a jeho cílem bylo rozvíjet schopnost adekvátně reagovat v případě mimořádné události a při nařízené evakuaci. Žáci 2. stupně byli rozděleni do skupin napříč třídami a postupně procházeli stanoviště, která pro ně připravili učitelé, vojáci z Vojenské střední školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové a Střední zdravotnické školy Svitavy. Žáci si sportovně branný den užili a zároveň získali nové znalosti a dovednosti. Děkujeme všem účastníkům za to, jak skvěle vše zvládli.

×