Sportovní den ZŠ Svitavy, Felberova 2

Sportovní den ZŠ Svitavy, Felberova 2
Ve středu 6. 9. se na sportovním stadionu ve Svitavách uskutečnil 2. ročník felberáckého Sportovního dne. Žáci 2. až 9. ročníku soutěžili v běhu, hodu míčkem či skoku dalekém.
Závodníci se nenechali odradit horkem a jejich výkony byly obdivuhodné. Vítězové byli oceněni diplomy, ale pochvalu si zaslouží úplně všichni, a to nejen za vynaložené úsilí, ale také za úžasnou solidaritu, kterou projevili při podpoře svých spolužáků.
Průběh celého dne jsme pro Vás zaznamenali v následujícím videu. Děkujeme všem soutěžícím a těm, kteří se na realizaci dnešního dne podíleli.

Video pod následujícím odkazem.

Sportovní den

×