Školní žákovský parlament

V minulém týdnu se činil také školní parlament. Ve čtvrtek se sešli všichni zástupci od 4. po 9. ročník, aby se vzájemně poznali a rozdělili si úkoly. Každý člen má nyní svou důležitou roli a během školního roku čeká parlamenťáky mnoho výzev a akcí, které společně vymysleli. Součástí adaptačního dne byla také návštěva SVČ Tramtáryje, kde nás přivítal jeho ředitel Bc. Ondřej Komůrka. Představil nám nově vznikající městský žákovský parlament, kterého budeme součástí, a parlamenťákům ukázal, jakým způsobem se mohou zapojit do dění v našem městě.

×