Miniolympiáda z přírodovědy

Dne 16. 11. 2023 se vybraní žáci 5. ročníku zúčastnili Miniolympiády z přírodovědy v Moravské Třebové. Soutěž byla zaměřena na vědomosti z učiva přírodovědy 4. ročníku ZŠ a poznatky z denního života. Dále byl pro žáky připraven zábavný program v učebně chemie, fyziky, výtvarné výchovy a biologie. I když byla soutěž velmi vyrovnaná, našim žákům se podařilo umístit na předních místech. Všechny chválíme za skvělou přípravu!

×