Mgr. Hana Preclíková

Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta
Speciální pedagogika

Specializace:
Etopedie a poruchy učení
DPS Arteterapie

×