Beseda s Miladou Kocourkovou

Žáci devátých tříd se v úterý 7. listopadu zúčastnili besedy s Miladou Kocourkovou, která jim vyprávěla o svém dětství za druhé světové války.
Když chodila do třetí třídy, uviděla jednoho březnového dne při cestě do školy valící se německé vojáky obsazující město. Vše se začalo postupně měnit. České spolužačky začaly nosit německé kroje, židovské děti žluté hvězdy. Doma sotva vycházeli s jídlem.
Nevyprávěla ale pouze o útrapách válečných let. Vzpomínala také na své učitele, kteří se je snažili vést k lásce k vlasti, na sbor, v kterém i za války zpívali vlastenecké písničky.
Paní Miladě Kocourkové děkujeme a velmi si vážíme toho, že se s námi o své vzpomínky přišla podělit.

×