Celorepubliková síť Laborky.cz

Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném 

Základní škola Svitavy, Felberova 2 je zapojena do projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném. Projekt byl vypsán v rámci Výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I., v prioritní ose 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, se specifickým cílem 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy, včetně posílení jejich relevance pro trh práce 1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování a) Přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

Cíle projektu:

 • Naplnit cíle definované Strategiemi vzdělávací politiky ČR.
 • Naplnit specifické cíle SC 5a) v rámci VVV.
 • Navázat na předchozí projekty v rámci OPVK a IROP a přesunout pozitivní zkušenosti na národní úroveň.
 • Přinášet aktivním pedagogům trendy z oblasti vzdělávání, kterými jsou STEM, myšlenky společného vzdělávání, výchova lídrů, mentorů.
 • Zajištění funkční celorepublikové sítě aktivních pedagogů, kteří sdílí zkušenosti jak pracovat s vnitřní motivací žáků.
 • Zajištění otevřeného vzdělávání, zprostředkování více směrů a trendů tak, aby si aktivní pedagogové mohli vybrat oblast, která je pro ně přirozená, a předávat v této oblasti zkušenosti svému okolí.
 • Podpora pedagogů, aby se mohli stát sebevědomými osobnostmi v oblasti vzdělávání.
 • Podpora přirozené autority pedagogů i schopnosti předávat své zkušenosti žákům a svému okolí.
 • Zajištění funkční sítě pedagogů tak, aby byla životaschopná i po projektu.
 • Realizace 30 projektových odpolední zaměřených na témata související s SC 5a). Ke společnému tématu bude vždy každému z center umožněno přistupovat individuálně a inovativně. Každé projektové odpoledne bude vycházet z konkrétních příkladů.
 • Vytvoření výstupu ve formě „labíku“ z každého setkání, který bude následně inspirací pro školy v okolí i celou síť.
 • Ukázka ověřených metod, postupů a trendů okolním školám a inspirace pro další směřování v inovativní činnosti s využitím prostředků IROP, OP VVV.
 • Podpora SC 5 směrem k mezipředmětovým vazbám v rámci výuky matematické a čtenářské gramotnosti i k rozvoji kreativity žáků.
 • Umožnění využití potenciálu každého žáka, včetně žáků s SVP a především žáků nadaných, a rozvoj KK.
 • Nastavení a zajištění funkčnosti mechanizmů sdílení zkušeností s okolními školami s využitím moderních nástrojů typu SharePoint.
 • Zpřístupnění moderních směrů ve vzdělávání, jako je STEM, a využití moderních řešení, jako je Arduino, školám.
 • Identifikace, diskuse a ověření inovativních metod a trendů ve vzdělávání a sdílení získaných poznatků a zkušeností s pedagogy dalších škol.
×