Speciální pedagog

Mgr. Hana Preclíková

Konzultační hodiny

 • Úterý – 13:00 – 15:00 hodin
 • Čtvrtek – 12:00 – 16:00 hodin
 • Pátek – 8:00 – 10:00 hodin

Hlavní činnosti

Hlavní činnosti

 • koordinace speciálně – pedagogického poradenství ve škole
 • pomoc při vytváření IVP (individuálně vzdělávacích programů) pro integrované žáky a pomoc při vytváření PLPP (plánů pedagogické podpory) pro žáky, kteří jsou ve škole neúspěšní, účast při jejich projednávání se zákonnými zástupci
 • vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení
 • zajišťování speciálně – pedagogické diagnostické a vzdělávací činnosti
 • zajišťování individuální i skupinové reedukace specifických poruch učení
 • poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomoc při jejich aplikaci
 • poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků
 • provádění náslechů v hodinách na žádost vyučujících a na jejich základě navrhování dalšího postupu v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • účast při zápisu žáků prvních ročníků
 • úzká spolupráce s třídními učiteli, se školními asistentkami a s dalšími členy týmu ŠPP

Chci nazpět

Zpět
×